Simmy Seafood

Nghề Nghiệp ở Simmy

Trung Thực – Phục Vụ – Hiệu Lực

Địa chỉ

Lô B04-1, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Điện thoại

19008198

Email

simmyseafood@gmail.com

Tax

1100672328

Scroll to Top