Simmy Seafood

Nghề Nghiệp ở Simmy

Trung Thực – Phục Vụ – Hiệu Lực

Địa chỉ

Lô B04-1, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Long An, Vietnam

Điện thoại

+84-272-3779-360 ext. 3

Email

simmyseafood@gmail.com

Scroll to Top