Simmy Seafood

Sản Phẩm của Simmy

Dây chuyền khép kín từ khu nuôi, chế biến, đông lạnh: áp dụng kỹ thuật nuôi khoa học, hoàn toàn không sử dụng kháng sinh, áp dụng phương pháp tự nhiên đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm thủy sản của chúng tôi

Địa chỉ

Lô B04-1, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Long An, Vietnam

Điện thoại

+84-272-3779-360 ext. 3

Email

simmyseafood@gmail.com

Scroll to Top