Simmy Seafood

  • Fresh Shrimp: Hoso Vannamei Shrimp, Hoso black tiger shrimp
  • Peeled Shrimp: Pd black tiger shrimp, PTO Black Tiger Shrimp
  • Processed products: Tempura shrimp roll, Crispy Fried Shrimp, Crispy Fried Shrimp, Cheese Shrimp Ball, Shrimp Surimi etc.

Our Location

Lô B04-1, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Long An, Vietnam

Call Us

+84-272-3779-360 ext. 3

Enter email

simmyseafood@gmail.com

Scroll to Top